Dragi prijatelji, brojna delegacija RK Kraljevo prisustvovala je proslavi nacionalnog Rotary dana i 115 godina od osnivanja Rotary International-a.
Pored više stotina rotarijanaca iz našeg Distrikta, ceremoniji su prisustvovali bivši i budući Guverneri našeg Diatrikta, visoka predstavnica Rotary International-a iz Evanstona, direktor misije USAID-a za Srbiju, kao i članovi Diplomatskog Kora.

Organizacioni odbor i sjajni tim Guvernerke Ljiljane Lainović su profesionalno i na visokom nivou pripremili proslavu Nacionalnog Rotari Dana. Sve je bilo sa ukusom i merom, Čikago 20.- tih je blistao. Humanitarni cilj plemenit i u duhu Rotary. Svi prisutni će pamtiti ovo veče, uživali smo i bili ponosni rotarijanci!!