Bila je čast i zadovoljstvo prisustvovati i uzeti učešće u diskusiji na prvom elektronskom sastanku celog Distrikta…

Želja za druženjem i služenjem je toliko jaka da ni ova teška vremena ne mogu potisnuti #rotaryusrcu

Okupilo se 117 Rotarijanaca i Rotaraktovaca. Pored razgovora o tome kako Rotary može da pomogne u borbi protiv pandemije COVID-19, i predloga svih prisutnih klubova, Vladimir Radunovic, past predsednik Rotary E-club of Serbia je održao predavanje o tome kako organizovati i voditi elektronske sastanke. DG Ljiljana Lainovic Zumbulovic je objasnila na koji način će Distrikt organizovani sarađivati sa zvaničnim institucijama u Srbiji i u Crnoj Gori. Sastanak je vodio DGND Nikola Božić, CADG u ovoj godini.

Naš klub na sastanku predstavljali su akturelni Predsednik kluba Dejan Veljović i Milan Maksimović!!!