Poštovani čalnovi Kluba, dragi prijatelji, koristim priliku da sve članove kluba ovim prilikom upoznan sa aktivnostima koje su dolazeći predsednik i sekretar  Rotary Club Kraljevo realizovali na PETS/SETS seminaru. PETS/SETS seminar za predsednike i sekretare klubova za novu Rotarijansku 2022/23 godinu održao se 26/27.03.2022. godine u hotelu „Crni vrh“ na Divčibarama. Za dolazećeg predsednika i sekretara sasvim nešto novo i neobično.  Rad na  ovim seminaru bio je organizovan po grupama, što je bila prilika za sklapanje novih poznanstva i učenja ko, kako, šta i gde u Rotari organizaciji. Prema agendi koju smo dobili ranije seminar je bio pod sloganom  „Image Rotary“, a teme i predavači interesantni i zanimljivi naručito zbog drugačjieg pristupa. U prisustvu Distriktnih trenera radionice su bile kreativne i nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Definitivno na ovom seminaru ja sam shvatio da je blagajnik u Rotari clubu najbitniji i najodgovorniji član.

Naše dolazeće  rukovodstvo je bilo za pozicionirano za stolom 1 i 2 u prisustvu RC iz Niša, Beograda, Bara, Budve, Bora, Sente, Novog Sada, Kragujevca i Pirota. Ovu priliku smo iskoristili da podelimo pozivnice za  proslavu 20. godina  ČARTERA klub  koje su bile odlične. Global grant kluba usmeren je za nabavku  aparata za neuromonitoring „NIM Vital Nerve Monitoring System” proizvođača  „Medtronic Xomed”, Southpoint Drive North Jacksonwille FL 32216, SAD  koji se koristi se u hirurgiji glave i vrata je predstavljne je uz druženje i radionicu. Potrudili smo se da naše aktivnosti prenesemo uz neformalno druženje uz odličnu muziku i piće u klubu hotela.