10.12.2019. – dr Novak Nedić

Tema: “Sjeničko pešterska visoravan pre, za i posle vladavine Nemanjića”


 

03.12.2019. – Aleksandar Sforcan

Tema: Film i brošura “Smisao i značenje svete liturgije sa poukama Vladete Jerotića”

Film “Smisao i značenje Svete Liturgije sa moralnim poukama Vladete Jerotića“ autora mr Aleksandra Sforcana u trajanju od 50 minuta posvećen je srpskom narodu u cilju očuvanja i jačanja srpske duhovne tradicije.

Projekat je rađen u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije u toku 2014. i 2015. godine u okviru konkursa za Nematerijalno kulturno nasleđe, sa akademikom Dimitrijem Stefanovićem kao mentorom ovog projekta. Film je koncipiran tako da gledaoca postepeno uvede u svet pravoslavlja i to kroz razumevanje čitavog toka najvažnijeg bogosluženja hrišćanske crkve – Liturgije.

Autor filma Aleksandar Sforcan diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Magistrirao Audio video produkciju na državnom univerzitetu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji… sarađuje sa ministarstvom kulture, SPC…


05.11.2019. – Past Guverner i Predsednik RF Distrikta 2483 Bane Ranđelović

Tema:  Rotari fondacija na usluzi lokalnoj zajednici

Rođen je u Knjaževcu 1970. Tu je završio osnovnu i srednju školu. Od 1989. godine živi u Nišu. Elektronski fakultet u Nišu završio je 1994. godine, na smeru za računarsku tehniku. Magistraturu iz oblasti primenjene matematike odbranio je 2002. godine. 1994. godine zaposlio se na Elektronskom fakultetu, kao asistent u nastavi. Od 2008-2012. godine bio je direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu. Govori engleski i nemački jezik. Član je Rotari kluba “Konstantin Veliki“ u Nišu. Bio je predsednik kluba od 2007. do 2008. godine.


24.09.2019. – Dejan Aleksić, književnik

Tema: Književnost za decu, njeno mesto i vaspitno-obrazovna uloga u društvu danas.

Dejan Aleksić je jedan od najznačajnijih srpskih književnih stvaralaca mlađe generacije.

Njegove pesme su uvrštene u brojne zbornike i antologije. Posebno je afirmisan kao književnik za decu.

Dobitnik je brojnih nagrada, a autor je i nekoliko pozorišnih tekstova za najmlađe.

Zastupljen je u čitankama za osnovnu školu.


17.09.2019. – dr Dejan Veljković

Tema: Sindrom sagorevanja na radu ili Burnout syndrom

Dejan Veljković

Rođen 22.01.1974. godine u Prokuplju gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio u Nišu 2000. godine i stekao zvanje doktor medicine gde je 2008. godine završio specijalizaciju iz opšte medicine i stekao zvanje specijalista opšte medicine.

Radni staž započeo je 2000. godine na odeljenju hirurgije ZC “Toplica” u Prokuplje, a 2001. godine odlazi u školu rezernih vojnih oficira Sanitetsle službe Vojske Srbije koju završava 2001/02 kao rezervni potporučnik. Nanon toga započinje sa radom u SHMP-i ZC “Studenica” i Medicinskoj školu Kraljevu, a od jula 2003 prelazi MUP Republike Srbije u Odred žandarmerije u Kraljevu gde radi i danas na mestu, Šefa odseka za taktičko medicinsku podršku u činu potpukovnika policije.

Autor je više radova u naučnim časopisima , međunarodnim kongresima iz urgenne i preventivne medicine , i spitivač u državnoj komisiji za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za FTO, licencirani BLS – AED i ALS instruktor. Oženjen otac dvoje dece. Trenutno se nalazi na 3. godini doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.