„Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu“
(ABC’s Rotary C. Docherman)

Organizaciju Rotary International, koja danas u celom svetu okuplja oko 1 milion i 200 hiljada lidera u svojim profesijama osnovao je Paul Harris, ugledni advokat iz Čikaga, 1905 godine, sa nekolicinom svojih prijatelja i kolega, uspešnih poslovnih ljudi iz drugih blasti.

Rotarijanci se rukovode sa četiri osnovna principa da bi ostvarili ideal visokih etičkih standarda i služenja:

 1. Cilj Rotarija
 2. Princip klasifikacije
 3. Avenije služenja
 4. Test četiri pitanja

Rotary je međunarodna humanitarna i servisna organizacija. Ljudi u Rotariju su poslovni i profesionalni lideri koji dobrovoljno posvećuju svoje vreme da pomognu drugima u svojim lokalnim zajednicama, kao i u celom svetu. Prvi put formulisan 1910. godine. Cilj Rotarija je da podržava i očuva ideal služenja kao uslov za svaki poduhvat.

Klasifikacija je zasnovana na ideji osnivača koji su želeli da naprave reprezentaciju ljudi iz svih oblasti poslovanja, profesija i institucija u zajednici. Klasifikacija predstavlja osnovno zanimanje ili delatnost organizacije za koju Rotarijanac radi ili aktivnost koju on obavlja na svom poslu.

Svaki Rotari klub ostvaruje aktivnosti u rotarijanskih pet avenija služenja, koji su filozofski i praktični okvir za rad ovog kluba, i to:

 1. Služenje Klubu, kao prva avenija služenja, uključuje aktivnosti svakog člana koje preduzima unutar ovog kluba, kako bi pomogao da klub funkcioniše uspešno;
 2. Služenje u struci, kao druga avenija služenja, ima svrhu da promoviše visoke etičke standarde u poslu i struci, prepoznavajući vrednost svih dostojnih zanimanja, te da neguje ideal služenja kao težnju svakog od tih zanimanja, što podrazumeva da se članovi u ličnom, i u poslovnom životu rukovode principima Rotarija;
 3. Služenje zajednici, kao treća avenija služenja, obuhvata raznovrsne aktivnosti koje preduzimaju članovi, samostalno ili zajedno sa ostalima, radi unapređenja kvaliteta života građana koji žive u njihovoj lokalnoj zajednici;
 4. Međunarodno služenje, kao četvrta avenija služenja, obuhvata one aktivnosti koje članovi preduzimaju da bi unapredili međunarodno razumevanje, dobru volju i mir, kroz negovanje poznanstva sa ljudima iz drugih zemalja, upoznavanje sa njihovom kulturom, običajima, dostignućima, težnjama i problemima, proučavanjem, dopisivanjem i saradnjom u svim klupskim aktivnostima i projektima koji se preduzimaju radi pomoći ljudima u drugim zemljama;
 5. Služenje novim generacijama, kao peta avenija služenja, podržava sve pozitivne promene koje preduzimaju omladina i mladi kroz razvijanje liderskih aktivnosti, uključivanja u projekte služenja lokalnoj ili međunarodnoj zajednici, i razmenu programa, koji obogaćuju i neguju mir u svetu i kulturno razumevanje.

Test četiri pitanja osmislio je Rotarijanac Herbert J. Tejlor 1932 godine. Ovaj etički kodeks od 24 reči (na engleskom jeziku), koji su zaposleni u njegovoj firmi morali da poštuju u svom poslovanju i profesiji, Rotary je 1943. godine usvojio i preveo ga na preko 100 jezika, a štampao preko 1000 različitih izdanja o Testu četiri pitanja.

Za sve o čemu mislimo, govorimo, ili radimo, moramo znati odgovore na pitanja:

 1. Da li je istina?
 2. Da li je pošteno prema svima?
 3. Da li gradi dobru volju i prijateljstvo?
 4. Da li je korisno za sve?